Dobry Stolarz and the world at healthy feet

Our company implements project:
Operational Programme Smart Development, priority axis: 3. Innovation Support in enterprises, operations 3.3 Support of promotion and internationalization of innovative enterprises, sub-action: 3.3.3 Support of sector of Small and Medium-sized companies in promoting product brands – Go to Brand.

Project title:
Dobry Stolarz and the world at healthy feet

Project AIM:
Promoting innovative products from natural (wooden) materials used in the cosmetics sector on the international markets. 

Effects/results:

A significant increase in the company’s exports and its share in the total turnover of the company, increased internationalisation of the company and its brand recognition on the international markets, will take place the conquest on new markets and new distributors. 
The share of innovative products in the company’s offer will also increase (new products, based mainly on the results of R&D works will be directed mainly at export) and the company’s focus on R&D works will be a guarantee of long-term development of the company, based on exportation. 

Project value: 1 224 157,50 PLN
Contribution of the European Funds: 577 245,00 PLN
Beneficiary: Dobry Stolarz Gąska Sp.J.
 
 
Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 7.1 - Wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów Cosmoprof Worldwide Bologna, 15-18 Marca 2018r. w Bolonii, Włochy.", opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1080733 pod numerem ogłoszenia 1080733 Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty, w związku z czym na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia w trybie pozakonkurencyjnym. Zainteresowanych wykonawców/dostawców zapraszamy do składania ofert na wzorze formularza, udostępnionym w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe nr 7.1B
- Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań
Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 3.2 - Wykonanie zabudowy narodowej stoiska podczas targów interCHARM, 20-22 Wrzesień 2017r. w Kijowie, Ukraina", opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1051702 pod numerem ogłoszenia 1051702 Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty, w związku z czym na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia w trybie pozakonkurencyjnym. Zainteresowanych wykonawców/dostawców zapraszamy do składania ofert na wzorze formularza, udostępnionym w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe nr 3.2B
- Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań
Wzór umowy 
Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 5.2 - Wykonanie zabudowy narodowej stoiska podczas targów interCHARM, 25-28 Październik 2017r. w Moskwie, Rosja", opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039311 pod numerem ogłoszenia 1039311 Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty, w związku z czym na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia w trybie pozakonkurencyjnym. Zainteresowanych wykonawców/dostawców zapraszamy do składania ofert na wzorze formularza, udostępnionym w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe nr 5.2B
- Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań
Wzór umowy 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.3

Bilety lotnicze dla 3 osób na trasie Warszawa-Dubaj-Warszawa

Pobierz zapytanie z załącznkami (zip)

(Zapytanie ofertowe, wzór formularza oferty, wzór oświadczenia, wzór umowy)

 

14/03/2017 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU Zapytania ofertowego nr 2.3 z dnia 03.03.2017r. na "Bilety lotnicze dla 3 osób na trasie Warszawa-Dubaj-Warszawa".

Pobierz informację (pdf)


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.2

Zakwaterowanie dla 3 osób w Dubaju, w dniach 12-17 Maja 2017r. podczas

targów kosmetycznych BeautyWorld Middle East, 14-16 Maja 2017r.

oraz transfery lotnisko-hotel, hotel-lotnisko i 24 godzinna asysta telefoniczna pracownika biura podróży

Pobierz zapytanie z załącznkami (zip)

(Zapytanie ofertowe, wzór formularza oferty, wzór oświadczenia, wzór umowy)

 

13/03/2017 - INFOMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA wyboru Oferty na Zapytanie ofertowe nr 2.2 na "Zakwaterowanie dla 3 osób w Dubaju, w dniach 12-17 Maja 2017r. podczas targów kosmetycznych Beauty World Middle East, 14-16 Maja 2017r. oraz transfery lotnisko-hotel, hotel-lotnisko i 24 godzinna asysta telefoniczna pracownika biura podróży"

Pobierz informacje (pdf)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4B

Wykonianie materiałów propocyjno-informacyjnych (TargiCosmoprof Bolonia 2017)

Pobierz zapytanie z załącznkami (zip)

(Zapytanie ofertowe, wzór formularza oferty, wzór oświadczenia, wzór umowy, wizualizacja pendrive)

 

6/03/2017 - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA wyboru Oferty na Zapytanie ofertowe 1.4B na "Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych"

Pobierz informację (pdf)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4

Zakup naniesienie logotypów oraz dostawa materiałów promocyjnych.

Pobierz zapytanie z załącznkami (zip)

23/02/2017 - PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.4 z dnia 20/02/2017

Pobierz pytania i odpowiedzi

23/02/2017 - PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.4 z dnia 20/02/2017

Pobierz pytania i odpowiedzi

 

24/02/2017 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.4 z dnia 20/02/2017

Pobierz unieważnienie

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.3

Zakwaterowanie 3 osób w Bolonii lub okolicach w dniach 15-21 Marca 2017r.podczas targów Cosmoprof Bolonia

Pobierz zapytanie

 

16/02/2017 - PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.3

Pytanie:

Uprzejmie proszę o informację, odnośnie struktury pokoi dla zakwaterowania 3 osób.

Odpowiedź:

W Formularzu oferty określono:„Kryterium D. Standard pokoi  maksymalnie 10 pkt. Dotyczy pokoi w Hotelu wskazanym w Kryterium B, w którym nastąpi zakwaterowanie. Oświadczam, że zakwaterowanie dla trzech osób w dniach 15-21 Marca 2017r. nastąpi:

w pokojach jednoosobowych

 

w pokoju dwuosobowym + jednoosobowym

 

w pokoju trzyosobowym

 

Proszę wstawić znak X w odpowiednie pole. Wstawienie znaku X w więcej niż jedno pole, lub w żadne z pół traktowane będzie, jak zobowiązanie do zapewnienia zakwaterowania dla trzech osób w pokoju trzyosobowym.” Każdy pokój hotelowy, bez względu na ilość łóżek znajdujących się w pokoju,  może zostać dostosowany  do jednoosobowego, dwuosobowego, lub trzyosobowego. W ofercie musi znaleźć się zapis, że nocleg nastąpi : w pokojach jednoosobowych, lub  w pokoju dwuosobowym + jednoosobowym, lub w pokoju trzyosobowym. Na fakturze musi  znaleźć się zapis zgodny z deklaracją zawartą w ofercie.

 

23/02/2017 - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU OFERTY 

Informacja


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.2

Pobierz unieważnienie

 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Wynik postępowania

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.2

Zakwaterowanie 3 osób w Bolonii lub okolicach w dniach 15-21 Marca 2017r. podczas targów kosmetycznych Cosmoprof Bolonia, 17-20 Marca 2017r.

Pobierz zapytanie

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na opracowanie projektu wzorniczego w ramach RPO IR, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Pobierz zapytanie

Pobierz formularz oferty

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyniku postępowania wyboru oferty na wynajem powierzchni wystrawienniczej wraz z zabudową Targi Cospoprof Bolonia, Włochy

Pobierz dokumnet

 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU OFERTY

Wynik postępowania

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wynajem powierzchni wystawienniczej i zabudowy na targi kosmetyczne COSMOPROF Bolonia 2017, 17-20 Marca 2017

Pobierz zapytanie


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wynajem powierzchni wystawienniczej na targi kosmetyczne BEAUTYWORLD MIDDLE EAST w Dubaju, 14-16 maj 2017

Pobierz zapytanie

 


ANULOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND. Tytuł projketu: "Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp".

Pobierz dokumnet


ZAPYTANIE OFERTOWE

Tytułem aplikacji do Programu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND. Tytuł projketu: "Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp".

Pobierz zapytanie