R&D

Research and Development We współpracy m.in. z Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa, Uniwersytetem Ekonomicznym w KrakowieEnterprise Europe Network a także z wyspecjalizowanymi podmiotami prywatnymi prowadzimy działalność badawczo-rozwojową w ramach której: 
 
  • pracujemy nad wdrożeniem w naszych produktach elementów komunikacji bliskiego zasięgu (NFC),
  • przeprowadziliśmy badania biochemiczne nad antybakteryjną, zintegrowaną formułą chemiczną lakieru poliuretanowego zawierającego jony srebra; czego efektem jest wdrożenie antybakteryjnej membrany SILD (Silver Ion Layers of Defence), którą pokryte są nasze produkty,
  • opracowaliśmy projekt inteligentnego systemu eksperckiego do analizy obrazów schorzeń podologicznych dla celów wspomagania procesu diagnostycznego,
  • opracowaliśmy zasady i sposoby wykorzystania nowych technologii oraz znaczące ulepszenia dotychczasowych technologii produkcji, poprzez zaprojektowanie układu linii produkcyjnych przy użyciu symulacji komputerowej FlexSim,
  • braliśmy udział w projekcie naukowym "Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw jako determinanta ich rozwoju" >>
  • wprowadziliśmy dodatkowe możliwości produkcyjne dzięki stosowaniu Strategii Masowej Indywidualizacji i Personalizacji (MCP).

Procesy projektowe naszych produktów wspierane są na różnych etapach realizacji oprogramowaniem komputerowym CAD/CAM. Począwszy od procesu projektowego i koncepcyjnego są to CorelDrawZWCad i AutoCAD, poprzez proces przygotowania dokumentacji do produkcji (ZWCad i AutoCAD), na tworzeniu programów obróbkowych (CAM) na maszyny (UcanCamTPa-Albatros) i kończąc na produkcji CNC (Computerized Numerical Control).