Dobry Stolarz i świat u zdrowych stópTytuł projektu
: Wzrost konkurencyjności firmy DOBRY STOLARZ GĄSKA poprzez wprowadzenie do produkcji nowatorskiej gamy akcesoriów kosmetycznych z wbudowanym modułem elektronicznym

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie nowej gamy produktów, uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, tj. inteligentnych tarek pod marką MIACALNEA GURU
Planowane efekty: Projekt dotyczy budowy hali produkcyjnej w miejscowości Tuszów Narodowy oraz zakupu linii technologicznej do produkcji nowatorskiego asortymentu kosmetycznego wraz z oprogramowaniem do zbierania i analizy danych empirycznych, które będą służyć wprowadzeniu na rynek innowacyjnego w skali międzynarodowej, dotychczas niewytwarzanego przez wnioskodawcę produktu.

Wartość projektu: 5 164 770,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 799 999,99 PLN

Nasze firma realizuje:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, podziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand

Tytuł projektu:
Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp

Cel projektu:
Promowanie na rynkach międzynardowych innowacyjnych produktów z naturalnego surowca (drewna) wykorzystywanych w branży kosmetycznej.

Efekty/rezultaty:
Znaczny wzrost eksportu firmy i jego udział w całości obrotów przedsiębiorstwa, wzrośnie internacjonalizacja firmy i rozpoznawalność jej marki na rynkach międzynarodowych, będzie miało miejsce zdobycie nowych rynków i nowych dystrybutorów. Wzrośnie też udział innowacyjnych produktów w ofercie firmy (nowe wyroby, oparte głównie na wynikach prac B+R będą kierowane głównie na eksport) oraz koncentracja firmy na pracach B+R, które będą gwarancją dlaszego, opartego na eksporcie rozwoju przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 1 224 157,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 577 245,00 zł
Beneficjent: Dobry Stolarz Gąska Sp. J.
 
Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 7.1 - Wynajem powierzchni wystawienniczej podczas targów Cosmoprof Worldwide Bologna, 15-18 Marca 2018r. w Bolonii, Włochy.", opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1080733 pod numerem ogłoszenia 1080733 Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty, w związku z czym na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia w trybie pozakonkurencyjnym. Zainteresowanych wykonawców/dostawców zapraszamy do składania ofert na wzorze formularza, udostępnionym w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe nr 7.1B
- Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań
Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 3.2 - Wykonanie zabudowy narodowej stoiska podczas targów interCHARM, 20-22 Wrzesień 2017r. w Kijowie, Ukraina", opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1051702 pod numerem ogłoszenia 1051702 Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty, w związku z czym na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia w trybie pozakonkurencyjnym. Zainteresowanych wykonawców/dostawców zapraszamy do składania ofert na wzorze formularza, udostępnionym w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe nr 3.2B
- Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań
Wzór umowy 
Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 5.2 - Wykonanie zabudowy narodowej stoiska podczas targów interCHARM, 25-28 Październik 2017r. w Moskwie, Rosja", opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1039311 pod numerem ogłoszenia 1039311 Zamawiający nie otrzymał żadnej oferty, w związku z czym na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia w trybie pozakonkurencyjnym. Zainteresowanych wykonawców/dostawców zapraszamy do składania ofert na wzorze formularza, udostępnionym w załączonych dokumentach:

Zapytanie ofertowe nr 5.2B
- Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań
Wzór umowy 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.3

Bilety lotnicze dla 3 osób na trasie Warszawa-Dubaj-Warszawa

Pobierz zapytanie z załącznkami (zip)

(Zapytanie ofertowe, wzór formularza oferty, wzór oświadczenia, wzór umowy)

 

14/03/2017 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU Zapytania ofertowego nr 2.3 z dnia 03.03.2017r. na "Bilety lotnicze dla 3 osób na trasie Warszawa-Dubaj-Warszawa".

Pobierz informację (pdf)


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.2

Zakwaterowanie dla 3 osób w Dubaju, w dniach 12-17 Maja 2017r. podczas

targów kosmetycznych BeautyWorld Middle East, 14-16 Maja 2017r.

oraz transfery lotnisko-hotel, hotel-lotnisko i 24 godzinna asysta telefoniczna pracownika biura podróży

Pobierz zapytanie z załącznkami (zip)

(Zapytanie ofertowe, wzór formularza oferty, wzór oświadczenia, wzór umowy)

 

13/03/2017 - INFOMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA wyboru Oferty na Zapytanie ofertowe nr 2.2 na "Zakwaterowanie dla 3 osób w Dubaju, w dniach 12-17 Maja 2017r. podczas targów kosmetycznych Beauty World Middle East, 14-16 Maja 2017r. oraz transfery lotnisko-hotel, hotel-lotnisko i 24 godzinna asysta telefoniczna pracownika biura podróży"

Pobierz informacje (pdf)

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4B

Wykonianie materiałów propocyjno-informacyjnych (TargiCosmoprof Bolonia 2017)

Pobierz zapytanie z załącznkami (zip)

(Zapytanie ofertowe, wzór formularza oferty, wzór oświadczenia, wzór umowy, wizualizacja pendrive)

 

6/03/2017 - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA wyboru Oferty na Zapytanie ofertowe 1.4B na "Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych"

Pobierz informację (pdf)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.4

Zakup naniesienie logotypów oraz dostawa materiałów promocyjnych.

Pobierz zapytanie z załącznkami (zip)

23/02/2017 - PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.4 z dnia 20/02/2017

Pobierz pytania i odpowiedzi

23/02/2017 - PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.4 z dnia 20/02/2017

Pobierz pytania i odpowiedzi

 

24/02/2017 - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.4 z dnia 20/02/2017

Pobierz unieważnienie

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.3

Zakwaterowanie 3 osób w Bolonii lub okolicach w dniach 15-21 Marca 2017r.podczas targów Cosmoprof Bolonia

Pobierz zapytanie

 

16/02/2017 - PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.3

Pytanie:

Uprzejmie proszę o informację, odnośnie struktury pokoi dla zakwaterowania 3 osób.

Odpowiedź:

W Formularzu oferty określono:„Kryterium D. Standard pokoi  maksymalnie 10 pkt. Dotyczy pokoi w Hotelu wskazanym w Kryterium B, w którym nastąpi zakwaterowanie. Oświadczam, że zakwaterowanie dla trzech osób w dniach 15-21 Marca 2017r. nastąpi:

w pokojach jednoosobowych

 

w pokoju dwuosobowym + jednoosobowym

 

w pokoju trzyosobowym

 

Proszę wstawić znak X w odpowiednie pole. Wstawienie znaku X w więcej niż jedno pole, lub w żadne z pół traktowane będzie, jak zobowiązanie do zapewnienia zakwaterowania dla trzech osób w pokoju trzyosobowym.” Każdy pokój hotelowy, bez względu na ilość łóżek znajdujących się w pokoju,  może zostać dostosowany  do jednoosobowego, dwuosobowego, lub trzyosobowego. W ofercie musi znaleźć się zapis, że nocleg nastąpi : w pokojach jednoosobowych, lub  w pokoju dwuosobowym + jednoosobowym, lub w pokoju trzyosobowym. Na fakturze musi  znaleźć się zapis zgodny z deklaracją zawartą w ofercie.

 

23/02/2017 - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU OFERTY 

Informacja


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1.2

Pobierz unieważnienie

 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Wynik postępowania

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.2

Zakwaterowanie 3 osób w Bolonii lub okolicach w dniach 15-21 Marca 2017r. podczas targów kosmetycznych Cosmoprof Bolonia, 17-20 Marca 2017r.

Pobierz zapytanie

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na opracowanie projektu wzorniczego w ramach RPO IR, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Pobierz zapytanie

Pobierz formularz oferty

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyniku postępowania wyboru oferty na wynajem powierzchni wystrawienniczej wraz z zabudową Targi Cospoprof Bolonia, Włochy

Pobierz dokumnet

 


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA WYBORU OFERTY

Wynik postępowania

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wynajem powierzchni wystawienniczej i zabudowy na targi kosmetyczne COSMOPROF Bolonia 2017, 17-20 Marca 2017

Pobierz zapytanie


ZAPYTANIE OFERTOWE

Wynajem powierzchni wystawienniczej na targi kosmetyczne BEAUTYWORLD MIDDLE EAST w Dubaju, 14-16 maj 2017

Pobierz zapytanie

 


ANULOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND. Tytuł projketu: "Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp".

Pobierz dokumnet


ZAPYTANIE OFERTOWE

Tytułem aplikacji do Programu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND. Tytuł projketu: "Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp".

Pobierz zapytanie