Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp

Nasze firma realizuje:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, podziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand

Tytuł projektu:
Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp

Cel projektu:
Promowanie na rynkach międzynardowych innowacyjnych produktów z naturalnego surowca (drewna) wykorzystywanych w branży kosmetycznej.

Efekty/rezultaty:
Znaczny wzrost eksportu firmy i jego udział w całości obrotów przedsiębiorstwa, wzrośnie internacjonalizacja firmy i rozpoznawalność jej marki na rynkach międzynarodowych, będzie miało miejsce zdobycie nowych rynków i nowych dystrybutorów. Wzrośnie też udział innowacyjnych produktów w ofercie firmy (nowe wyroby, oparte głównie na wynikach prac B+R będą kierowane głównie na eksport) oraz koncentracja firmy na pracach B+R, które będą gwarancją dlaszego, opartego na eksporcie rozwoju przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 1 224 157,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 577 245,00 zł
Beneficjent: Dobry Stolarz Gąska Sp. J.